Doscon

 

Doscons hovedprodukt er en intelligent kontrollenhet som reduserer dosering av fellingskjemikalier og etterfølgende slamhåndtering. DOSCON består av flere sensorer og en kontrollenhet med et unikt system av likninger. Systemet estimerer den optimale dosen til enhver tid og kontroller doseringspumpen.

 

  • DOSCON® reduserer kostnadene til fellingskjemikalier og etterfølgende slamhåndtering
  •  DOSCON® sikrer jevnere kvalitet på det rensede vannet – hyppighet og utslippene i perioder med utilstrekkelig rensing reduseres
  •  DOSCON® reduserer utslipp til bakke/vann så vel som av klimagasser

 

Doscon-kjemikaliedosering

Klikk på bildet for mer informasjon om Doscon