Regnbyge.no

 

Regnbyge.no er en portal for trådløs overvåking via et nettverk av mobile nedbørsmålere plassert på egnede tak i byer og tettsteder.

Dataene fra disse nedbørsmålerne er det i fellesskapets interesse å dele.

  • for kommunenen er det lagt til rette for tidlig varsling og beredskap i forhold til lokale flommer og oversvømmelser.
  • for miljømyndighetene er det lagt til rette for beregning av miljøutslipp.
  • for forsikringsbransjen er det lagt til rette for at det skal være enkelt å finne gjentaksintervall for de hendelsene som forårsaker tilbakeslag.
  • folk flest er opptatt av været, og det er lagt til rette for at publikum enkelt kan få tilgang til oppdaterte data i kartbasert webgrensesnitt.

regnbyge