Utvikling

Regnbyge 3M-DOSCON

Utvikling og testing for DOSCON

Rosim AS er en teknologibedrift som utvikler og tilpasser egne løsninger for VAR-bransjen med utgangspunkt i de mulighetene GIS, telemetri, internett og sensorteknologi gir. Utviklingsoppdrag utføres også for kommunale virksomheter og andre bedrifter.

Vi er aktive bidragsytere til FoU prosjekter og har årlig IAESTE og diplomstudenter med relevante oppgaver hos oss. For tiden deltar vi i FoU prosjektene DIVA og Regnbyge3M.

 

I hovedsak utvikles løsninger ved bruk av C#, .NET, Java og C++. Agile/SCRUM metodikk og TDD samt Git er blant de metoder som benyttes. Ved behov plasseres løsninger i skyene. Web-løsninger kan baseres på Apache, IIS eller Node.js med data i SQL Server, PostgreSQL, Oracle eller MySQL.

Egne løsninger utvikler vi for Esri’s ArcGIS plattform. Vi har også erfaring med SCADA systemer og IoT.