Nivåmålere

NivuLog 4

Nivåmåler-Nivus-Nivulog4-data-logger

Klikk på bildet for mer informasjon

Temperatur: -20°C – +70°C

Funksjon: Nivåmåling i overvanns tanker,

terskel overvåking, volumberegning

Innganger: 4 x Analog / digital

 

 

Robust GPRS datalogger med dataminne. Datalogger med beskyttelsesdeksel og integrert quad band modem. Strømuavhengig dataoverføring på sentralisert dataserver.

NivuLog 2 Ex

Temperatur: -20°C – +70°C

Nivåmåler-Nivus-NivuLog2Ex-data-logger

Klikk på bildet for mer informasjon

Funksjon: Bruk i Ex sone 1, Nivåmåling i

overvanns tanker, Grense nivå overvåking,

volumberegning

Innganger: 2 x Analog / digital

 

Robust Ex datalogger med dataminne. Datalogger med beskyttelsesdeksel for Ex sone 1. Tillater sensor strømforsyning. Strømuavhengig dataoverføring på sentralisert dataserver.