Tjenester

  • Modellering av vann- og avløpsnett (hydraulikk, hydrologi, vannkvalitet)
  • Planer og tiltaksanalyser innen VA og overvannshåndtering
  • Feltundersøkelser
  • Utleie og salg av  målere (vannføringsmålere, nivåmålere og nedbørsmålere)
  • Planlegging, montering og drift av målere
  • GIS utvikling og brukertilpasning
  • Kurs og opplæring