Modellering

 

Modellering av overvann- og avløpssystemer var utgangspunktet for å etablere Rosim i 1997 og dette er fortsatt vårt viktigste fagområde.

Beregning av tilførsler, vannføring, flom og kapasitet er en sentral del av det å forstå hvordan overvann- og avløpssystemer i byer og tettsteder fungerer. Mange av de større kommunene bruker modeller for beregninger. Modellering er imidlertid nyttig for alle kommuner. Mindre kommuner har den fordelen at en modell for hele overvanns- og avløpssystemet ikke blir større enn at de er enkle å håndtere og benytte i det daglige.

Endel ønsker å jobbe med modeller selv. For disse brukerne utvikler vi løsninger som gjør redigering, forvaltning, beregninger og presentasjon av resultater for modeller effektivt og brukervennlig. Forsøk selv og du vil oppleve at våre løsninger bygd i et åpent ArcGIS miljø, gir «superkrefter» og fleksibilitet, enten du ønsker å benytte MikeUrban eller SWMM som beregningsplattform.

 

Våre tjenester i forbindelse med modellering:

  • Bygge en overvanns- og avløpsnettmodell for en by/tettsted
  • Gjennomføre et måleprogram og kalibrere modellen
  • Beregne tilførsler, vannføring og kapasitet på nettet
  • Gjøre beregninger for overløp
  • Sette modellen i online drift og presentere de resultatene du ønsker via regnbyge.no
Modellering-GIS

Modell i ArcGIS for Oslo, fra Bygdøy til Bjørvika