ROSIE

Modellering av vann- og avløpsnett

ROSIM AS utvikler GIS-applikasjoner innen vann og miljø. Produktene utvikles som tilleggsapplikasjoner til ESRIs standard produkter. For vann- og avløpsnett modellering tilbyr vi programpakken ROSIE som består av: ROSIE Mouse (Avløp/overvann, MOUSE) ROSIE Epanet (Vannforsyning, EPANET).

ROSIE har flere spesialtilpasninger for det norske VA-miljø, blant annet direkte tilgang til detaljdata fra Gemini VA i modell samt at andre sentrale modell input data er tilpasset norske forhold. Rosim har utviklet rutiner og verktøy for effektiv import og oppdatering av modell-data fra Gemini VA. Vi kan også tilby kundetilpasninger av ROSIE basert på kundespesifikke behov.

ROSIE er en ArcGIS extension, det vil si at brukeren arbeider i et ArcGIS brukergrensesnitt med all ArcGIS funksjonalitet tilgjengelig. ROSIE produktene er "plug and play" tilleggsmoduler ArcGIS/ArcView.ROSIE gir tilgang til et omfattende sett med tilleggsfunksjonalitet spesielt utviklet for å forenkle prosessen med modelloppbygging, beregninger, resultatpresentasjon og vedlikehold av vann- og avløpsnett modeller. ROSIE har et tilnærmet komplett brukergrensesnitt for de hydrauliske motorene MOUSE og EPANET.

ROSIE produktene er «plug and play» tilleggsmoduler ArcGIS/ArcView.

I forbindelse med modelloppbygging er det store datamengder som skal håndteres. Det er blant annet data fra nedbørsmålere, vannføringsmålere, overløpsloggere, ledningsnettdata fra GEMINI, terrengmodeller, hus, vei, befolkningsdata og data fra Rør-Inspeksjon. For effektivt å kunne bygge modeller og presentere resultater fra modellberegninger har vi siden 1997 utviklet vår egen programvare.