WinCan 

Det profesjonelle dataverktøyet for rørinspeksjon

WinCan er et vel utprøvd rapporteringsprogram for rørinspeksjon som har vært på markedet i ca. 16 år, og har blitt en de-facto standard i det norske markedet. Programmet er oversatt til 39 språk og benyttes i mer en 40 land. Programmet er Windows-basert og meget enkelt å bruke. Man kan foreta inspeksjoner av hovedledninger før og etter rehabilitering, og til stikkledninger, kummer og satellitt-inspeksjoner.

Programmet lar deg lage oversiktlige rapporter, statistikker og analyser. Man kan dokumentere feil og mangler ved å ta digitale stillbilder eller videoklipp. Dokumentasjonen kan enkelt lagres digitalt på en CD/DVD-plate eller et flytbart medie.

Dagens versjon av Wincan, WinCan VX, kom på det norske markedet i oktober 2019. Dette programmet er tilpasset NORVAR prosjektrapport 234/2018 Inspeksjonsmanual for Avløpssystemer. Programmet kan benyttes mot de fleste CCTV systemer på markedet.

WinCan VX er modulbasert og kan utvides etter hvilket behov man har.

Noen funksjoner/tilleggsmoduler i WinCan VX:

 • Tegneverktøy
 • Tekstverktøy
 • Dokumentasjonsverktøy som lar deg tilknytte eksterne dokumenter, kartutsnitt og bilder.
 • Meta DB verktøy som gir deg rask oversikt over de forskjellige prosjektene.
 • Funksjon som muliggjør å legge flere inspeksjoner oppå hverandre slik at man enkelt kan sammenligne før og etter rehabilitering eller eventuelt før og etter en reparasjon etc.
 • Flerbruker løsning med nytt database design som kan lagre prosjektene i MS Access, MS SQL eller Oracle databaser.
 • Funskjon for eksport og import mot Gemini 5.3
 • Mal tilpasset brukergrensesnittet som kan tilpasses etter behov, f.eks. tilgangsnivå. Dette kan  for eksempel være aktuelt for å begrense tap av data ved ukyndig bruk.
 • Større frihet til å definere filnavnet for video og bilder, samt at man kan produsere pdf-rapporter direkte fra programmet.
 • Dataene som blir produsert kan enkelt distribueres til WinCanViewer som er et gratis program. WinCanViewerkan kjøres direkte fra CD/DVD/Minnepinne etc. uten installasjon på PC.
 • Programmet gir full oversikt over dataene som ble produsert. Eks. video, bilder, fallmåling, PDF-dokumenter, tegninger, tekstdokumenter eller om man ønsker utskrift av inspeksjonsrapporten.

Wincan produkter