Nedbørsmålere

Overvåking av nedbør, enhet utformet for plassering på tak

Med egenskapene til en stasjonær nedbørsmåler i en mobil konstruksjon
gis det flere muligheter:
• frittstående utplassering uten strøm og    datalinjer
• tilkobling av strøm og drift vinterstid
• dataoverføring til regnbyge.no og met.no*

Nordiske forhold tilsier en robust konstruksjon egnet til å tåle vind, kulde og snø.
Med oppvarmet kolbe og strøm til vanntett stikkontakt, fungerer måleren også
om vinteren. Trådløs dataoverføring med batteridrift gir samtidig mobilitet.
I byer og tettsteder er det ikke alltid enkelt å finne åpne plasser der en
nedbørsmåler kan stå i fred. I tillegg til arealet som bindes opp, tilkommer
gjerne kostnader for sikring av område med gjerde og fremgraving av
strøm og datalinjer. Utplassering på flate tak kan være et godt alternativ.

*Forutsetter drift vinterstid og at met.no godkjenner lokasjonen.

Nivus-nedbørsmåler

Med oppvarmet kolbe og og strøm til vanntett stikkontakt, fungerer Nivus Nedbørsmåler også om vinteren