Nyhetsarkiv

Intervju med Rørinspeksjon Norge

Facebook er en viktig arena for operatører i VAR- og VVS bransjen.  Det mener produktansvarlig Ståle Brodahl i teknologibedriften Rosim AS i Oslo.                    – Av Odd Borgestrand

Rosim utvikler og tilpasser egne løsninger for VAR-bransjen med utgangspunkt i de mulighetene GIS, telemetri, internett og sensorteknologi gir. Utviklingsoppdrag utføres også for kommunale virksomheter og andre bedrifter. Selskapet, med 10 ansatte, er også aktive bidragsytere til FoU prosjekter og har årlig IAESTE og diplomstudenter med relevante oppgaver hos seg i Brobekkveien i Oslo. For tiden deltar selskapet i FoU prosjektene DIVA og Regnbyge3M.

IAESTE jobber i hovedsak for å tilby teknologi- og realfagstudenter ved universitet og høgskoler studierelevant jobberfaring i utlandet. I Norge er IAESTE drevet av studenter på frivillig basis, og vi støtter opp om dette arbeidet, forteller Ståle Brodahl.

.

Kurs når ikke alle

En rekke foreninger og sammenslutninger, organisasjoner og private selskaper arrangerer faglige kurs innen sine spesialområder. Det vi har registrert er at disse kursene i liten grad når ut til operatørene som jobber ute i felt. Informasjon om kurs i Norge er stort sett på ledernivå. Derfor har vi sett at det er

Et stort behov for samling innen digitale forum. Det er eksempelvis mange som er på Facebook, men det er ingen som har klart å samle VAR og VVS bransjen i en felles gruppe. Derfor har vi nå gjort et forsøk på å starte en egen Facebook-gruppe som kan bli en felles arena for alle som jobber praktisk ute i ulike prosjekter.

Stolte operatører deler gjerne

Det er en enorm kompetanse der ute, og vår drøm er at flere på en enkel måte kan ta del i denne kompetanseoverføringen, sier salgsleder Kim Gaarder. De første to ukene med aktivitet på Facebook har Rosim og Ståle Brodahl klart å samle over 100 fagfolk rundt sin Facebookside «Staale Brodahl Rosim», og vokser for hver dag.  I tillegg har Rosim også tatt i bruk FB som en lukket gruppe der kundene kan få direkte support.

Ståle Brodahl mener operatører er veldig opptatt av hva de arbeider med. De er stolt av den jobben de gjør, og deler gjerne sine hverdagsopplevelser og erfaringer.

-Ved å legge til rette for et lavterskeltilbud kan vi være kompetanseformidlere rett i lomma på operatørene gjennom deres egen smarttelefon, sier han.

Brodahl og Gaarder understreker at de ikke har til hensikt å konkurrere med organisasjoner som eksempelvis VA- og VVP-produsentene, RIN, SSTT, Norsk Vann

-Nei, vi er på operatørnivå og vil gjerne fange opp erfaringen til brukerne hver eneste dag. Vi ønsker ikke å konkurrere med andre. Tvert imot legger vi til rette for å åpne en dør, og det er et

lavterskelnivå. For oss som utvikler programvare gir innspill fra operatører som arbeider med våre produkter også viktig bidrag for forskning og utvikling, mener Brodahl.

-Vi har fått noen aha-opplevelser. Vi chatter og deler, og det er den nye digitale hverdagen også innenfor vår bransje, mener han.

Tar pulsen

Rosim driver også kursvirksomhet, med fordypningskurs på det nivået som rørinspektører har.

-Vi klarer å ta pulsen på hva som foregår ute i prosjektene. Det er her den nye Facebook-gruppa kommer inn. Vi mener det er viktig å formidle kunnskap og erfaring også i digitale forum. Fordelen med Facebook er at grunntanken er å dele informasjon. Vi plukker opp det som er av interesse i de ulike VAR- og VVS fagene og deler med alle medlemmene. Kanskje kan denne gruppa bli «limet» for flere bransjer?, spør Brodahl.

Han innrømmer at det tar noe tid å følge med på sosiale medier, men på sikt er jo meningen at operatører selv skal bli flinke til å dele. Mange legger inn interessante innlegg som gir oss et fantastisk innblikk i hva som skjer landet rundt, sier Brodahl, som til daglig jobber med

måletekniske oppgaver i tillegg til WinCan. Modellering av overvann- og avløpssystemer var utgangspunktet for å etablere Rosim i 1997 og dette er fortsatt selskapets viktigste fagområde.

Dette er Rosim AS

Medarbeiderne i Rosim betegner seg som spesialister på feltmålinger, modelloppbygging og utvikling. Selskapet bistår med planlegging, montering og drift av forskjellig typer mobile og stasjonære målere, blant annet vannføringsmålere, nedbørsmålere, nivåmålere og målere for registrering av overløpsdrift.

Til nå har Rosim gjennomført mer enn 800 installasjoner av mobile vannføringsmålere fra Alta til Kristiansand.  Selskapet har også har montert måleutstyr i større kulverter og i ledninger med dimensjoner ned til 160 mm. Rosim AS har agentur på WinCan, som er det markedsledende rapporteringsverktøyet for rørinspeksjon i Norge.

Rørinspeksjon-facebook

Ståle Brodahl (t.v) og Kim Gaarder i Rosim AS har stor tro på sosiale medier for å få inn hverdagshistorier og nyttig erfaring fra VAR- og VVS-operatørene som daglig jobber ute i felt. Foto: Odd Borgestrand

vannføringsmålere

I samarbeid med NIVUS og Oslo VAV har Rosim installert vannføringsmålere for å overvåke vannmengdene i Midgardsormen on-line.

Rørinspeksjon-Norge

TIl intervjuet med Rørinspeksjon Norge

Facebook-WinCan-Rørinspeksjon

Til Staale Brodahl`s facebook side for WinCan norgeFacebook er en viktig arena for operatører i VAR- og VVS bransjen.  Det mener produktansvarlig Ståle Brodahl i teknologibedriften Rosim AS i Oslo.                    – Av Odd Borgestrand

 

Rosim utvikler og tilpasser egne løsninger for VAR-bransjen med utgangspunkt i de mulighetene GIS, telemetri, internett og sensorteknologi gir. Utviklingsoppdrag utføres også for kommunale virksomheter og andre bedrifter. Selskapet, med 10 ansatte, er også aktive bidragsytere til FoU prosjekter og har årlig IAESTE og diplomstudenter med relevante oppgaver hos seg i Brobekkveien i Oslo. For tiden deltar selskapet i FoU prosjektene DIVA og Regnbyge3M.

IAESTE jobber i hovedsak for å tilby teknologi- og realfagstudenter ved universitet og høgskoler studierelevant jobberfaring i utlandet. I Norge er IAESTE drevet av studenter på frivillig basis, og vi støtter opp om dette arbeidet, forteller Ståle Brodahl.

.

Kurs når ikke alle

En rekke foreninger og sammenslutninger, organisasjoner og private selskaper arrangerer faglige kurs innen sine spesialområder. Det vi har registrert er at disse kursene i liten grad når ut til operatørene som jobber ute i felt. Informasjon om kurs i Norge er stort sett på ledernivå. Derfor har vi sett at det er

Et stort behov for samling innen digitale forum. Det er eksempelvis mange som er på Facebook, men det er ingen som har klart å samle VAR og VVS bransjen i en felles gruppe. Derfor har vi nå gjort et forsøk på å starte en egen Facebook-gruppe som kan bli en felles arena for alle som jobber praktisk ute i ulike prosjekter.

 

Stolte operatører deler gjerne

Det er en enorm kompetanse der ute, og vår drøm er at flere på en enkel måte kan ta del i denne kompetanseoverføringen, sier salgsleder Kim Gaarder. De første to ukene med aktivitet på Facebook har Rosim og Ståle Brodahl klart å samle over 100 fagfolk rundt sin Facebookside «Staale Brodahl Rosim», og vokser for hver dag.  I tillegg har Rosim også tatt i bruk FB som en lukket gruppe der kundene kan få direkte support.

Ståle Brodahl mener operatører er veldig opptatt av hva de arbeider med. De er stolt av den jobben de gjør, og deler gjerne sine hverdagsopplevelser og erfaringer.

-Ved å legge til rette for et lavterskeltilbud kan vi være kompetanseformidlere rett i lomma på operatørene gjennom deres egen smarttelefon, sier han.

 

Brodahl og Gaarder understreker at de ikke har til hensikt å konkurrere med organisasjoner som eksempelvis VA- og VVP-produsentene, RIN, SSTT, Norsk Vann

-Nei, vi er på operatørnivå og vil gjerne fange opp erfaringen til brukerne hver eneste dag. Vi ønsker ikke å konkurrere med andre. Tvert imot legger vi til rette for å åpne en dør, og det er et

lavterskelnivå. For oss som utvikler programvare gir innspill fra operatører som arbeider med våre produkter også viktig bidrag for forskning og utvikling, mener Brodahl.

-Vi har fått noen aha-opplevelser. Vi chatter og deler, og det er den nye digitale hverdagen også innenfor vår bransje, mener han.

 

Tar pulsen

Rosim driver også kursvirksomhet, med fordypningskurs på det nivået som rørinspektører har.

-Vi klarer å ta pulsen på hva som foregår ute i prosjektene. Det er her den nye Facebook-gruppa kommer inn. Vi mener det er viktig å formidle kunnskap og erfaring også i digitale forum. Fordelen med Facebook er at grunntanken er å dele informasjon. Vi plukker opp det som er av interesse i de ulike VAR- og VVS fagene og deler med alle medlemmene. Kanskje kan denne gruppa bli «limet» for flere bransjer?, spør Brodahl.

Han innrømmer at det tar noe tid å følge med på sosiale medier, men på sikt er jo meningen at operatører selv skal bli flinke til å dele. Mange legger inn interessante innlegg som gir oss et fantastisk innblikk i hva som skjer landet rundt, sier Brodahl, som til daglig jobber med

måletekniske oppgaver i tillegg til WinCan. Modellering av overvann- og avløpssystemer var utgangspunktet for å etablere Rosim i 1997 og dette er fortsatt selskapets viktigste fagområde.

 

Dette er Rosim AS

Medarbeiderne i Rosim betegner seg som spesialister på feltmålinger, modelloppbygging og utvikling. Selskapet bistår med planlegging, montering og drift av forskjellig typer mobile og stasjonære målere, blant annet vannføringsmålere, nedbørsmålere, nivåmålere og målere for registrering av overløpsdrift.

Til nå har Rosim gjennomført mer enn 800 installasjoner av mobile vannføringsmålere fra Alta til Kristiansand.  Selskapet har også har montert måleutstyr i større kulverter og i ledninger med dimensjoner ned til 160 mm. Rosim AS har agentur på WinCan, som er det markedsledende rapporteringsverktøyet for rørinspeksjon i Norge.

 

Rørinspeksjon-facebook

Ståle Brodahl (t.v) og Kim Gaarder i Rosim AS har stor tro på sosiale medier for å få inn hverdagshistorier og nyttig erfaring fra VAR- og VVS-operatørene som daglig jobber ute i felt. Foto: Odd Borgestrand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vannføringsmålere

I samarbeid med NIVUS og Oslo VAV har Rosim installert vannføringsmålere for å overvåke vannmengdene i Midgardsormen on-line.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rørinspeksjon-Norge

 

 

TIl intervjuet med Rørinspeksjon Norge

 

 

 

 

 

Facebook-WinCan-Rørinspeksjon

 

Til Staale Brodahl`s facebook side for WinCan norge

 

Forus Næringspark – Flomvarsling for åpen kanal

Mellom Stavanger, Sola og Sandnes ligger Forus Næringspark, en av de største næringsparkene i Norge. Alt overvann fra Forus ledes via rør til Foruskanalen. Kanalen har utløp både i Gandsfjorden i øst og i Sømmevågen i Hafrsfjord i vest. Næringsområdet er tettbygd, har store parkeringsarealer og få grønne flater. Dette gir mye overflateavrenning. Med tanke på verdiene i området er det viktig med beredskap i forhold til flom.

Maalestasjon_Foruskanalen

Foruskanalen, flomvurdering Vannstand kote 10+, Brandsberg-Dahls AS

vannføringsmålere_Målestasjon_Foruskanalen

Målepunkt i Foruskanalen, 2 stk. vannføringsmålere og 1 stk. nivåmåler

I den åpne kanalen er det installert 2 vannføringsmålere av typen CS2-V200 og under bro over kanalen en ultralyd nivåmåler I-serie fra NIVUS. Utstyret er koblet opp til en OCM PRO CF logger med konfigurasjon som figuren viser. Data overføres trådløst via GSM/GPRS.

Nivus_vannføringsmåler_nivåmåler

Konfigurasjon av sensorer og logger

regnbygebrukergrensesnitt

Brukergrensesnitt, regnbyge.no

I web-løsningen regnbyge.no gis til enhver tid oversikt over nedbør, vannhastighet og nivå i kanalen. Dersom en gitt vannstand i kanalen overstiges varsles et antall personer med sms og e-post.

WinCan kurs

WinCan-kurs

Ståle Brodahl holder brukerkurs i WinCan 8

Rosim AS arrangerer brukerkurs i WinCan og tilhørende moduler.

Kursene er en fordypning i WinCan og med et ønske om å utvide kompetansenivået til operatøren.

Tilbakemeldingene fra gjennomførte kurs er gode og selv godt erfarne operatører fant nyttig innhold.

Det vil komme forskjellige kurs fremover og informasjon om disse finner du ved å trykke på linken nederst på siden.

 WinCan Brukerkurs

NivuFlow 750

Mengdemåler-Nivus

For ultrasonisk mengdemåling selv under vanskelige forhold

  • WWTPs
  • Kanal nettverk
  • Utslippsstrukturer
  • Industrielt avløps nettverk
  • Utslipp
  • Drenering
  • Returslam
  • Resirkulering
  • og mye mer …

Tilkoblings alternativer ved hjelp av inntak foran på senderen sikrer raske og pålitelige koblinger samt raskt bytte av sender uten verktøy. Den moderne menybaserte driften med roterende trykknapp og lettlest fargeskjerm tillater rask og enkel igangsetting av målesystemet på stedet. Ekstra inngangsenhet eller programvare er ikke nødvendig.

Nye numeriske utslipps modeller som er lagret i senderens internminne tillater mer nøyaktige og pålitelige bestemmelser av strømningshastighet selv under vanskelige måleforhold. Basert på ultrasonisk krysskorrelasjonsmetode registrerer systemet enkelt hastigheter på forskjellige nivåer i strømningsprofilen hvor den virkelige 3D-strømningsprofilen er beregnet fra. Gjeldene faktorer som kanalform, utslipp og veggujevnheterer tatt i betraktning mens vannmengden beregnes.
NivuFlow 750 har raskest signal evaluerings algoritmer, Modbus TCP samt online-tilkobling via Internett.

Mengdemåling-Nivus

Mengdemåling i forskjellige typer rør

For mengdemåling i nivåer som starter på 3 cm opp til noen meter i kanaler og rør av ulike former og

dimensjoner er det et bredt utvalg av programspesifikke sensorer.

NivuFlow750 gir mulighet for fjernvedlikehold, fjerndiagnostikk og for fleksibel integrering i prosesskontrollsystemer og styrings nettverk.
Takket være den integrerte webserveren NivuFlow 750 er det en egen nettside tilgjengelig via TCP / IP. Denne gjør det mulig å koble enheten til det verdensomspennende Internettet så vel som til interne nettverk.

NivuFlow 750 vil være tilgjengelig fra august 2014!

Ny produktansvarlig for WinCan i Norge

Etter 9 år med ansvar for WinCan, hvorav 5 av disse årene hos oss i Rosim, har Torbjørn Smaaberg funnet tiden moden for å «endre beite». Vi takker Torbjørn for innsatsen og ønsker hanlykke til videre på sin nye arbeidsplass i Skedsmo kommune!

WinCan_rørinspeksjon

Ståle Brodahl besøker Martin Hien (til høyre) og CD-Lab i Sveits

Ståle Brodahl vil fra 1. mai ta over Torbjørn sine arbeidsoppgaver. Han kommer fra stilling som rørinspektør i Gravco.

Opprinnelig har Ståle fagbrev som Service-elektroniker og startet sin yrkeskarriere i Alarm- og låskompaniet

som tekniker og service-medarbeider. I 2001 begynte han som rørinspektør i Lekkasjeteknikk. I tillegg til rørinspeksjon fikk han her etterhvert både kontoransvar og varierte VA-relaterte arbeidsoppgaver. I 2011 begynte han som rørinspektør i Gravco.

Ståle har med dette lang erfaring fra inspeksjonsjobber både med selvgående kamera og stakekamera og har siden 2006 vært aktiv bruker av WinCan.

Med sin positive innstilling og imøtekommenhet er vi sikker på at Ståle vil ta godt vare på alle WinCan kunder i årene fremover.

Vi ønsker Ståle velkommen til oss og ser frem til et godt samarbeide.

Vårt support nummer er fortsatt 90 01 55 69 og er betjent mandag til fredag fra 08:30 til 15:30 (09:00 til 15:00 i perioden 01.06-20.08).

Du kan også nå Ståle på e-post:  staale@rosim.no