Forus Næringspark – Flomvarsling for åpen kanal

Mellom Stavanger, Sola og Sandnes ligger Forus Næringspark, en av de største næringsparkene i Norge. Alt overvann fra Forus ledes via rør til Foruskanalen. Kanalen har utløp både i Gandsfjorden i øst og i Sømmevågen i Hafrsfjord i vest. Næringsområdet er tettbygd, har store parkeringsarealer og få grønne flater. Dette gir mye overflateavrenning. Med tanke på verdiene i området er det viktig med beredskap i forhold til flom.

Maalestasjon_Foruskanalen

Foruskanalen, flomvurdering Vannstand kote 10+, Brandsberg-Dahls AS

vannføringsmålere_Målestasjon_Foruskanalen

Målepunkt i Foruskanalen, 2 stk. vannføringsmålere og 1 stk. nivåmåler

I den åpne kanalen er det installert 2 vannføringsmålere av typen CS2-V200 og under bro over kanalen en ultralyd nivåmåler I-serie fra NIVUS. Utstyret er koblet opp til en OCM PRO CF logger med konfigurasjon som figuren viser. Data overføres trådløst via GSM/GPRS.

Nivus_vannføringsmåler_nivåmåler

Konfigurasjon av sensorer og logger

regnbygebrukergrensesnitt

Brukergrensesnitt, regnbyge.no

I web-løsningen regnbyge.no gis til enhver tid oversikt over nedbør, vannhastighet og nivå i kanalen. Dersom en gitt vannstand i kanalen overstiges varsles et antall personer med sms og e-post.